Dr Tadić objašnjava da li je parodontopatija nasledna i koji su uzroci njenog pojavljivanja.

Video arhiva